1522906966_1516000249-tadafast-3-800px

Tadafast

Rx Thuốc bán theo đơn

TADAFAST®

Viên nén bao phim

THÀNH PHẦN:       

    Tadalafil  ………………. 20 mg

    Tá dược vừa đủ..........….. 1 viên

 (Tá dược gồm: Lactose monohydrat, natri lauryl sulfat, silicon dioxyd, magnesi stearat, hydroxypropylmethyl cellulose, polyethylen glycol 6000, titan dioxyd, talc, màu sunset yellow)

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén bao phim.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 vỉ x 1 viên, hộp 2 vỉ x 2 viên nén bao phim