1524101631_1523259014-1523253891-1516000414-tenofor

Tenofovir 300mg

Rx Thuốc bán theo đơn

TENOFOVIR

Viên nén dài bao phim

THÀNH PHẦN:       

     Tenofovir disoproxil fumarat ………………. 300 mg

     Tá dược vừa đủ ………………………........… 1 viên

 (Tá dược gồm: Tinh bột mì, cellulose vi tinh thể, tinh bột tiền hồ hóa, lactose, sodium croscarmellose, magnesi stearat, HPMC, PEG 6000, titan dioxyd, talc, màu xanh patent V)

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén dài bao phim.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên nén dài bao phim