1524101054_1524019639-1524019594-le-up-01

LEVOCEF® 500

Thành phần: Mỗi viên nén dài bao phim chứa:

Levofloxacin hemihydrate tương đương với

Levofloxacin   …………….……………………    500 mg

Tá dược vừa đủ  ………………………..……….     1 viên

(Tá dược gồm: Tinh bột mì, tinh bột tiền hồ hóa, magnesi stearat, povidon K30, croscarmellose sodium, hydroxypropylmethyl cellulose, talc, titan dioxyd, polyethylen glycol 6000, màu sunset yellow).

Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim.