1523412292_furacin-125-01

FURACIN® 125

THÀNH PHẦN:

Cefuroxim axetil tương đương với Cefuroxim…………………...125 mg

Tá dược vừa đủ 1 gói…………………………………………………3 g 

(Tá dược gồm: Đường trắng, aspartam, isomalt, kali acesulfam, povidon K 30, acid stearic, xanthan gum, bột hương vị dâu hay cam)

DẠNG BÀO CHẾ: Thuốc bột dùng uống