1524208106_panlagan-cam-cum-01-01

Panalgan® Cảm cúm

Panalgan® Cảm cúm

 THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén dài bao phim chứa:

Paracetamol................................................500 mg

Dextromethorphan hydrobromid..................15 mg

Loratadin........................................................5 mg

Tá dược vừa đủ.............................................1 viên

(Tá dược gồm: Tinh  bột tiền hồ hóa,  cellulose vi  tinh thể,  tinh bột mì,  tinh bột sắn,  povidon,  acid citric, magnesi stearat, hydroxypropylmethyl cellulose, titan dioxyd, talc, propylen glycol, màu indigocarmin, màu vàng quinolein).

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén dài bao phim.