1522901931_1522901819-1515998113-1515998064-dinalvi

Dinalvic VPC

Rx Thuốc bán theo đơn

DINALVICVPC®

Viên nang cứng

THÀNH PHẦN:       

Tramadol hydroclorid……………….  37,5 mg

Paraccetamol ………………………..   325 mg

Tá dược vừa đủ ………………………   1 viên

(Tá dược gồm: Tinh bột mì, lactose, tinh bột tiền hồ hóa, magnesi stearat, acid citric)

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Chai 100 viên. Hộp 1 vỉ, 2 vỉ , 3 vỉ , 10 vỉ x 10 viên.