1523950270_acepron-80-01

ACEPRON® 80

Thành phần: Mỗi gói 1,5 g chứa:

Paracetamol ................................    80 mg

Tá dược vừa đủ ............................... 1 gói

(Tá dược gồm: Đường trắng, acid citric, màu erythrosin, bột hương vị cam hoặc dâu).

Dạng bào chế: Thuốc bột uống.

Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói, 100 gói x 1,5 g thuốc bột uống.