1521850308_1515985841-1515985544-acepron-250-800px

Acepron 250

ACEPRON® 250 mg

Thuốc bột uống

Thành phần: Mỗi gói 1,5 g chứa:

Paracetamol ..............................    250 mg

Tá dược vừa đủ ............................... 1 gói

(Tá dược gồm: Đường trắng, acid citric, màu erythrosin, bột hương vị cam hoặc dâu).

Dạng bào chế: Thuốc bột uống.