1524011234_1523412885-vinazol-01

VINAZOL®

THÀNH PHẦN : ( cho 100 gam kem )

     Clotrimazol....................... 1 g.

Tá dược vừa đủ..............100 g          

(Tá dược: glycerin monostearat, polysorbate 80, dầu paraffin, cetyl alcol, propylen glycol, methyl paraben, propyl paraben, nước tinh khiết)

DẠNG BÀO CHẾ : Kem bôi da

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI : Hộp 1 tube 5 gam. Hộp 1 tube 10 gam. Hộp 1 tube 15 gam

CHỈ ĐỊNH: Clotrimazol được chỉ định điều trị tại chỗ các bệnh nấm như: bệnh nấm Candida ở miệng, họng; bệnh nấm da, bệnh nấm Candida ngoài da, nấm kẽ ngón tay, kẽ chân, lang ben do Malassezia furfur, viêm móng và quanh móng...