1522908573_1522901027-1515998562-glucosamin-500-800

Glucosamin 500mg

Viên nang cứng

THÀNH PHẦN:       

    Glucosamin  ...……. .......................500 mg

    (dưới dạng Glucosamin sulfat natri clorid)

    Tá dược vừa đủ.................…........ 1 viên

 (Tá dược gồm: tinh bột mì, manitol, silicon dioxyd, magnesi stearat)

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 10 vỉ x 10 viên. Chai 100, 200 viên nang cứng.

CHỈ ĐỊNH:

Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.