1522908388_1521784813-1516153871-1516000897-1515984

Calcium VPC 500mg

THÀNH PHẦN:

- Calci lactat gluconat……………2940mg

- Calci carbonat……………………300mg

- Tá dược vừa đủ………………..1 viên

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén sủi bọt.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 tuýp 20 viên nén sủi bọt.