Dây truyền dịch cánh bướm 25G x 3/4"

Dây truyền dịch cánh bướm 25G x 3/4"

Quy cách

Dây truyền dịch cánh bướm dùng 1 lần

Quy cách:  25G x 3/4"