Dây truyền dịch cánh bướm 25G x 3/4"

Dây truyền dịch cánh bướm 25G x 3/4"