Dây truyền dịch cánh bướm 23Gx3/4"

Dây truyền dịch cánh bướm 23Gx3/4"

Quy cách

Dây truyền dịch cánh bướm dùng 1 lần

Quy cách: 23Gx3/4"