1524191829_1524191819-5mlcc-kim-25gx58

5ml/cc-25Gx5/8" có kim

{module 117}

Quy cách

Bơm kim tiêm sử dụng 1 lần

Quy cách: 5ml/cc-25Gx5/8" có kim