1524191021_1524191000-5ml-kim-25gx1

5ml/cc-25Gx1" có kim

{module 117}

Quy cách

Bơm kim tiêm sử dụng 1 lần

Quy cách: 5cc-25Gx1" có kim