1524191374_1524191365-3mlcc-kim-25gx1

3ml/cc-25Gx1" có kim

{module 117}

Quy cách

Bơm kim tiêm sử dụng 1 lần

Quy cách: 3cc-25Gx1" có kim