1524191623_1524191611-20cc-23gx1

20ml/cc-23Gx1" kim

{module 117}

Quy cách

Bơm kim tiêm sử dụng 1 lần

Quy cách: 20cc-23Gx1" kim