1524190037_1524190030-1mlcc-kim-26gx12

1ml/cc-26Gx1/2" kim

{module 117}

Quy cách

Bơm kim tiêm sử dụng 1 lần

Quy cách: 1cc-26Gx1/2" không kim