1524192132_1524192098-1524192085-3ml-kim-25gx58

3ml/cc-25Gx5/8" có kim

{module 117}

Quy cách

Bơm kim tiêm sử dụng 1 lần

Quy cách: 3cc-25Gx5/8" có kim