3cc-23Gx1" không kim

3cc-23Gx1" không kim

Quy cách

Bơm kim tiêm sử dụng 1 lần

Quy cách: 3cc-23Gx1" không kim