3cc-23Gx1" có kim

3cc-23Gx1" có kim

Quy cách

Bơm kim tiêm sử dụng 1 lần

Quy cách: 3cc-23Gx1" có kim