1cc-25Gx5/8"

{loadposition sanphamlienquan

Quy cách

Bơm kim tiêm sử dụng một lần

Quy cách: 1cc-25Gx5/8"

{loadposition sanphamlienquan