1524190631_1524190621-10ml-23gx1

10cc-23G-x-1"-kim

Bơm tiêm sử dụng một lần Quy cách: 10cc-23Gx1 có kim

{module 117}

Chi tiết sản phẩm

Bơm kim tiêm sử dụng một lần

Quy cách: 10cc- 23G x 1 có kim