17-08-2020 214 Lượt xem

Để chuẩn bị tốt hơn cho những chặng đường tiếp theo, phù hợp với chiến lược phát triển trong giai đoạn mới của Dược Cửu Long và thống nhất theo hệ thống nhận diện thương hiệu Công ty. Kể từ ngày 14/08/2020, Công ty sẽ áp dụng logo mới.

Logo mới được thiết kế dựa trên logo cũ, phần Logotype “Cuu Long Pharmaceutical JSC.” được thay cho logotype “For Health – For Life” của logo cũ.

DCL 17.8

Logo này thay thế cho logo cũ của Dược Cửu Long và chính thức được sử dụng trong tất cả các tài liệu, sản phẩm, dịch vụ và các ấn phẩm của Dược Cửu Long.

Bên cạnh đó nhằm hoàn thiện và đồng nhất với Hệ thống nhận diện thương hiệu của Công ty, cũng như để Quý khách hàng, Quý Đối tác thuận tiện hơn trong việc sử dụng và truy cập Website Dược Cửu Long. Vì vậy, Chúng tôi xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng/Quý Đối tác về việc thay đổi tênmiền Website, cụ thể như sau:

DCL 17.8.2

 Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng, Quý Đối tác trong thời gian sắp tới.

Tin tức liên quan

Để chuẩn bị tốt hơn cho những chặng đường tiếp theo, phù hợp với chiến lược phát triển trong giai đoạn mới của Dược Cửu Long và th...

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020 Dược phẩm Cửu Long (DCL) một công ty con của Tập đoàn FIT lãi 27 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 5 tỷ đồng....

Ngày 24 tháng 06 năm 2020, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm ...