BAN LÃNH ĐẠO

 • 1

  Bà NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT

  Tổng Giám đốc

 • 1

  Ông Lưu Quế Minh

  Phó Tổng giám đốc sản xuất

 • 1

  Ông Trịnh Quốc Khánh

  Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính