BAN LÃNH ĐẠO

 • 1

  Ông Nguyễn Văn Sang

  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

 • 1

  Ông Trịnh Quốc Khánh

  Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính

 • 1

  Ông Nguyễn Toàn Thắng

  Phó Tổng giám đốc kinh doanh

 • 1

  Ông Lưu Quế Minh

  Phó Tổng giám đốc sản xuất