Bà Vũ Thị Minh Hoài

Thành viên Ban kiểm soát

Bà Vũ Thị Minh Hoài đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Công ty TNHH F.A.C, Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Vietland và hiện công tác tại Công ty cổ phần đầu tư Dũng Tâm.