Bà Phan Thị Hòa

Thành viên Ban kiểm soát

Bà Phan Thị Hòa có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tại Tập đoàn Tinh Vân, Tập đoàn Việt Phương, Công ty Cổ phần bốn mùa Toàn Cầu, Công ty cổ phần thời trang Kowil Việt Nam, Công ty Cổ phần tập đoàn F.I.T…