Ông Philip Phuoc Dao

Phó Tổng Giám đốc điều hành

Anh Philip Phuoc Dao đã từng đảm nhận nhiều vai trò lãnh đạo cấp cao tại các Công ty lớn như: Johnson & Johnson Việt Nam, Philips Electronics Việt Nam, Medtronic Việt Nam.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý, điều hành, khi gia nhập Dược Cửu Long anh Philip Phuoc Dao sẽ cùng Ban lãnh đạo Công ty điều hành Dược Cửu Long ngày càng phát triển bền vững.